Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Kaizen

Η λέξη Kaizen είναι σύνθετη και αποτελείται από την λέξη kai που σημαίνει αλλαγή και την λέξη zen που σημαίνει καλό ή καλύτερο. Αλλαγή για το καλύτερο ή συνεχής βελτίωση. Βασική επιδίωξη της φιλοσοφίας Kaizen είναι οι καινοτομία για να καλυφθούν οι ανάγκες των πελατών και να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Η φιλοσοφία του Kaizen μπορεί να αναζητηθεί στην Φιλοσοφία που ανάπτυξε ο Dr. Edward Deming[1] όμως ήταν ο Masaki Imai[2] ο οποίος έκανε τον όρο δημοφιλή και δημιούργησε μια παγκόσμια επανάσταση. Σύμφωνα με τον Imai, το 90% των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, μπορούν να αντιμετωπισθούν χρησιμοποιώντας την κοινή λογική και ακλουθώντας τη φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης. Η συνεχή βελτίωση μπορεί να εφαρμοστεί ως ένα πρόγραμμα όμως αποφέρει τα μέγιστα οφέλη στις επιχειρήσεις που την υιοθετούν ως φιλοσοφία (Imai, 1986).
 Σύμφωνα με την Φιλοσοφία του Kaizen θα πρέπει να μειώσουμε τις απώλειες (eliminate Muda) το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας. Επίσης η διοίκηση θα πρέπει όταν εντοπίζει ένα πρόβλημα να το αντιμετωπίζει άμεσα και με άμεση εμπλοκή (Gemba). Η εξ αποστάσεων επίλυση προβλημάτων δεν μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να σηκώσεις τα μανίκια και να αντιπαρατεθείς με το πρόβλημα για να το κατανοήσεις. Να εντοπίσεις τα αίτια που το προκαλούν, να σχεδιάσεις και να εφαρμόσεις βελτιωτικές ενέργειες. Η διαδικασία που οδηγεί στον συνεχή εντοπισμό των απωλειών μέσα από την άμεση εμπλοκή με το πρόβλημα αποτελεί την ουσία της Φιλοσοφίας Kaizen.
Οι βασικές αρχές του Kaizen είναι:
·         Συμμετοχή των ανθρώπων. Έχει παρατηρηθεί ότι κατά μέσο όρο μια Ιαπωνική Εταιρεία που έχει υιοθετήσει την φιλοσοφία Kaizen δέχεται 24 προτάσεις βελτίωσης ανά εργαζόμενο τον χρόνο!
·         Ανέλαβε άμεση δράση, συλλέγοντας και αναλύοντας τα δεδομένα, αναζητώντας τις γενεσιουργές αιτίες των προβλημάτων, εφαρμόζοντας βελτιωτικές ενέργειες.
·         Σταθεροποίηση της διαδικασίας αφαιρώντας τα αίτια που οδηγούν στην παραγωγή ελαττωματικών, βασιζόμενοι στα δεδομένα που συλλεχθεί και αναλυθεί.[1]  O W.Edwards Deming, γεννήθηκε το 1900  και έζησε μέχρι τον Δεκέμβριο του  1993. Ήταν ένας αμερικανός στατιστικός, καθηγητής, συγγραφέας και σύμβουλος. Είναι περισσότερο γνωστός για το σχεδίασε-δράσε-έλεγξε (plan-do-check)  κύκλο ή αλλιώς κύκλος Deming. Εγκαταστάθηκε στην Ιαπωνία το 1950 και δίδαξε υψηλόβαθμα στελέχη πώς να βελτιώσουν την λειτουργία των εταιρειών και κατ’ επέκταση την ποιότητα των προϊόντων που παράγουν, χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία ποιότητας τα οποία συμπεριλάμβαναν και στατιστικές μεθόδους,
[2] Masaaki Imai  γεννήθηκε το1930 στην Ιαπωνία και είναι ένας θεωρητικός της οργανωσιακής θεωρίας καθώς και σύμβουλος επιχειρήσεων, γνωστός παγκοσμίως για την εργασία του στην διοίκηση ποιότητας και ειδικότερα στο Kaizen.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου